Strategie- en teamontwikkeling met Lego

Wil je samen met collega’s op een creatieve manier een strategie voor jouw project, programma of organisatie ontwikkelen? Of inzichten opdoen over jouw team en hoe jullie beter samen kunnen werken? De Leene Communicatie Academie kan je daar de bouwstenen voor geven! Onze adviseurs zijn gecertificeerd facilitator in LEGO® SERIOUS PLAY®. Dat is een ‘hands on’-methode waarbij je Lego gebruikt om creatief over vraagstukken na te denken. De kracht van LEGO® SERIOUS PLAY® is dat iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar visie te bouwen en toe te lichten en dat alle individuele bijdragen leiden tot één gezamenlijk model. Daarnaast is het natuurlijk hartstikke leuk!

Storytelling bij veranderingen

Verhalen zijn krachtig, aantrekkelijk, verbindend. Wij zijn allen inmiddels wel overtuigd van de kracht van storytelling. Maar hoe zet je het slim in bij uitdagende veranderopgaven? Wanneer ga je aan de slag met een corporate story? Wat is een goed veranderverhaal? Wat is de rol van leidinggevenden bij storytelling en hoe creëer je het juiste podium? En vooral: wat kan jij daarin als communicatieprofessional betekenen? De trainers van de Leene Communicatie Academie leiden u in deze sessie door de mogelijkheden van storytelling bij veranderingen.

Inrichten van effectieve bijeenkomsten

Interpersoonlijke communicatie is cruciaal voor het slagen van veranderingen. Elkaar goed aankijken, echt luisteren en het gedoe op tafel krijgen, dat gaat niet vanzelf. Als communicatieadviseurs hebben wij grote toegevoegde waarde in het goed faciliteren van deze ontmoetingen. Hoe doe je dat op een professionele en eigen manier? In deze workshop staan we stil bij het formuleren van de kernvraag, gewenste resultanten, de opbouw van een (serie) bijeenkomsten en de afgeleide keuze van werkvormen.

Communicatief leiderschap

Er is grote behoefte aan communicatieve leiders. Leiders die vanuit kracht en kwetsbaarheid voor hun standpunt staan. Om onderbouwd iets te vinden moet je weten wat er in de buiten- en binnenwereld speelt. Hoe versterkt u dit communicatief leiderschap? We dagen u uit om – zelfs in de drukte van hun dagelijkse werkpraktijk – het strategische perspectief van continue dialoog in het oog te houden en daarnaar te handelen.