Schrijftrainingen

Je schrijft niet voor jezelf. Toch? In onze trainingen leer je het verschil tussen schrijven en communiceren. Hoe breng je je boodschap over? En dat met zo weinig mogelijk woorden in wervende, begrijpelijke taal en inlevend en vriendelijk van toon? Je ontdekt het in de basistraining. Of volg een vaardigheidstraining en verbeter je schrijfvaardigheid.


Basistraining ‘Inclusief communiceren’

Niemand uitsluiten door glashelder te communiceren. Daar gaat deze training over. Het is voor elke organisatie belangrijk om de boodschap, het doel en de doelgroep goed op elkaar af te stemmen. Want communiceren is meer dan zenden. In deze training komen aan de orde:

 • Bewustwording hoe mensen digitaal en op papier lezen.
 • Feiten en cijfers over geletterdheid, taalniveaus en taalvaardigheid.
 • Duidelijk schrijven met een goede structuur, heldere, begrijpelijke zinnen en woorden.
 • Herkennen en oplossen van moeilijke taalconstructies.
 • Foutloos schrijven met de juiste toon en aantrekkelijke, creatieve stijl.

Aantrekkelijke beleidsteksten, memo’s en rapporten

Elke organisatie heeft vaak schriftelijk contact met haar klanten. Hoe zorg je ervoor dat je duidelijk bent, maar tegelijkertijd vriendelijk en respectvol? Daarnaast moet de brief of email overzichtelijk blijven. In deze training komen aan de orde:

 • Het razendsnel schrijven van een duidelijke, klantvriendelijke brief of e-mail.
 • Zorgen voor een goede opbouw en een scanbare, toegankelijke tekst.
 • Meedenken met de lezer, respectvol, betrokken en servicegericht.

Vaardigheidstraining ‘Beleidsteksten schrijven’

Vakdeskundigen kunnen vaak goed met elkaar communiceren, maar eigen jargon omzetten in begrijpelijke taal blijkt vaak moeilijker dan gedacht. Je moet complexe teksten en vakkennis vertalen in prettig leesbare memo’s, rapporten en raads- en collegevoorstellen. In deze cursus komen aan de orde:

 • Het schrijven van compacte, heldere beleidsteksten en raads- en collegevoorstellen.
 • Het creëren van draagvlak: de lezer adviseren en meenemen met een verbindende tekst.
 • Zorgen voor een overzichtelijke tekst, die bij de kern van het verhaal blijft.
 • Het schrijven van een helder, eigentijds, wervend en goed beargumenteerd stuk tekst.


Vaardigheidstraining ‘Foutloos schrijven’

Taalfouten maakt iedereen wel eens. Maar ze zorgen voor een negatieve indruk van de schrijver. Het liefst wil je dat voorkomen en spoor je de taalfouten op voordat de tekst verstuurd wordt. Een verzorgde tekst draagt bij aan een positief beeld van de schrijver. In deze cursus komen aan de orde:

 • Opfrissen van de basisregels van het Nederlands.
 • Herkennen van veel gemaakte stijl-, taal- en spelfouten.
 • Tips die helpen foutloos te schrijven.
 • Veel oefenruimte met eigen teksten en taalregels waar je zelf moeite mee hebt.

Vaardigheidstraining ‘Redigeren en feedback geven’

Als communicatieadviseur of ervaren schrijver zie je veel teksten van anderen. Waar let je op bij het lezen en beoordelen van een tekst? En hoe redigeer je een tekst en geef je collega’s goede feedback? In deze cursus komen aan de orde:

 • Het snel en efficiënt lezen, beoordelen en redigeren van een stuk tekst.
 • Leesbaarheid, begrijpelijkheid en taalniveau van een tekst toetsen.
 • Constructief en oplossingsgericht feedback geven.
 • Motiverend coachen: collega’s helpen en adviseren bij het schrijven van een tekst.

Vaardigheidstraining ‘Succesvolle offertes schrijven’

Deze vaardigheidstraining is speciaal ontwikkeld voor dienstverlenende bedrijven. Een pakkende offerte is duidelijk en overtuigend, toegesneden op de beoordelaars en speelt in op de context waarop het vraagstuk speelt. Met inzichten uit de gedragspsychologie, gecombineerd met kwantitatief onderzoek onder ruim 500 inkopers kan Leene Communicatie Academie een succesvolle cursus garanderen. In deze cursus komen aan de orde:

 • Kennismaken met marketingtechnieken in vogelvlucht.
 • Aanhouden van een heldere en overzichtelijke structuur in een offerte.
 • Aandacht voor wervend, helder, eigentijds en overtuigend schrijven.
 • Foutloos schrijven: voorkomen van stijl-, taal- en spelfouten.

Trainingen Schrijven & Redactie

Meer weten over deze trainingen? Neem contact op met Martijn van der Wind.