Visie op leren

Onze visie op leren is gebaseerd op twee glasheldere uitgangspunten: goed communiceren kun je leren en leren mag leuk zijn. In al onze opleidingen, trainingen en workshops sluiten we aan bij wat de cursist kan en wil leren. We stellen daarbij twee vragen:

  1. Waar ben je goed in?
  2. Wat wil je veranderen of verbeteren?

Maatwerk en persoonlijke aandacht en begeleiding zijn kenmerkend voor hoe we werken.

Docenten en trainers uit de praktijk

We vinden het belangrijk dat onze opleidingen gericht zijn op de praktijk en daar ook goed op aansluiten. Daarom zijn onze trainers en docenten ook actief in hun vak; als redacteur, verslaggever, adviseur of woordvoerder.

Activerende werkvormen

We gebruiken activerende, dynamische werkvormen die coöperatief leren stimuleren. Ze verhogen het leerrendement en dragen bij aan een levendige cursus, waarin de deelnemers actief betrokken zijn. Iedereen doet mee en ieders mening telt – dat is onze visie op een goede cursus.

Tot onze veelgebruikte werkvormen behoren: muur- of touwdiscussies, woordenwebs, venndiagrammen, carrouselgesprekken, denken-delen-uitwisselen, belevingsgrafieken, placemats en SWOT-analyses. We ondersteunen de werkvormen met aansprekende hulpmiddelen, zoals: beeldkaarten, gekleurde ballen, een regisseursstoel, oscarbeeldjes, bierviltjes en grote speelkaarten.

Kleine groepen en maximaal effect

Onderzoeken tonen aan dat het effect van een groepscursus groter is bij kleine groepen, korte bijeenkomsten en een spreiding over een langere periode. Bij onze groepscursussen werken we daarom met groepen van zes tot twaalf deelnemers. Mediatrainingen geven we zelfs individueel of met maximaal drie tot vier collega’s tegelijk.

Maatwerk met modules

We bieden thematische leergangen die bestaan uit verschillende modules. Elke module kan ook los worden gevolgd. Dat maakt maatwerk mogelijk voor elke opleidingsvraag. Ook is de opleiding dan te verdelen over een langere periode en is het mogelijk verschillende leervormen te combineren.

Gemengde leervormen (blended learning)

Naast individuele trainingen en groepsbijeenkomsten bieden we ook varianten met leren en begeleiding op afstand. Deze aanpak heet blended learning. We combineren daarbij nieuwe leervormen zoals e-learning en e-coaching met de voordelen van een groepscursus. Het rendement en effect is daardoor veel hoger dan bij volledige e-learning, terwijl de cursist toch veel vrijheid heeft om zelf tijd en tempo van leren te bepalen.

Beroepsniveauprofielen Logeion

Onze opleidingen, trainingen en workshops variëren in niveau, waarbij we uitgaan van de Beroepsniveauprofielen van Logeion, de beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals.