Kwaliteit

We hechten veel waarde aan kwaliteit. Leene Communicatie Academie is geaccrediteerd als instelling voor kort beroepsonderwijs. Het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) toetst hiervoor de kwaliteit van onze opleidingen. Daarnaast voert Leene Communicatie sinds 2015 het Q Certificaat, Categorie 1, het kwaliteitskeurmerk voor de grotere Nederlandse communicatiebureaus. Ook is Leene Communicatie lid van de VPRA, de branchevereniging van communicatiebureaus.

Ervaring

Leene Communicatie Academie heeft veel ervaring met opleidingstrajecten voor bedrijven, overheden en andere organisaties in de publieke sector. We hebben trajecten verzorgd voor bijvoorbeeld de gemeenten Rotterdam en ’s-Hertogenbosch, de provincies Gelderland en Limburg, ASR Verzekeringen, DELA, Sweco, Landschap Noord-Holland, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de woningcorporaties QuaWonen, Accolade en WoonFriesland, Politiebond ANPV, Waterschap Aa en Maas en diverse gemeenten, zoals: Tholen, Landgraaf, Vlissingen, Heerlen, Uden en Noord-Beveland.

Bondgenoot voor geletterdheid

Taal is de basis van communicatie. Dat lang niet iedereen er goed mee overweg kan, raakt ons. We willen lezen en schrijven bevorderen en hebben in verschillende regio’s een taalakkoord ondertekend. Samen met stichting Lezen & Schrijven, gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zetten we ons in als bondgenoot voor geletterdheid.