Kwaliteit

We hechten veel waarde aan kwaliteit. Leene Communicatie Academie is geaccrediteerd als instelling voor kort beroepsonderwijs. Het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) toetst hiervoor de kwaliteit van onze opleidingen. Daarnaast voert Leene Communicatie sinds 2015 het Q Certificaat, Categorie 1, het kwaliteitskeurmerk voor de grotere Nederlandse communicatiebureaus. Ook is Leene Communicatie lid van de VPRA, de branchevereniging van communicatiebureaus.

Ervaring

Leene Communicatie Academie heeft veel ervaring met opleidingstrajecten voor bedrijven, overheden en andere organisaties in de publieke sector. We hebben trajecten verzorgd voor bijvoorbeeld de gemeenten Rotterdam en ’s-Hertogenbosch, de provincies Gelderland en Limburg, ASR Verzekeringen, DELA, Sweco, Landschap Noord-Holland, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de woningcorporaties QuaWonen, Accolade en WoonFriesland, Politiebond ANPV, Waterschap Aa en Maas en diverse gemeenten, zoals: Tholen, Landgraaf, Vlissingen, Heerlen, Uden en Noord-Beveland.

Bondgenoot voor geletterdheid

Taal is de basis van communicatie. Maar lang niet iedereen kan er goed mee overweg. We willen lezen en schrijven bevorderen en het taboe op laaggeletterdheid doorbreken. Dat doen we niet alleen. We doen dat samen met stichting Lezen & Schrijven, gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties als bondgenoten voor geletterdheid. In de regio’s Parkstad en Holland-Rijnland ondertekenden we met deze organisaties al een convenant om geletterdheid te bevorderen. Ook zijn we in Gouda betrokken bij de voorbereidingen voor een bondgenootschap.