Aan de slag met beeldbrieven

Beeldbrieven kunnen overheden en bedrijven helpen beter en vooral eenvoudiger met hun doelgroepen te communiceren. Bijvoorbeeld in brieven over nieuwe regels, ander beleid of over het aanvragen van een document. Een beeldbrief brengt met een korte, duidelijke tekst en ondersteunend (foto)beeld een duidelijke boodschap aan de lezer over. Daarmee is een beeldbrief veel begrijpelijker voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat geldt voor naar schatting 1 op de 8 Nederlanders.

Voordelen van een beeldbrief

Diverse gemeenten zetten de beeldbrief inmiddels in. Daar blijkt dat ze veel minder vragen oproepen dan ‘gewone’ brieven. Dat ontlast gemeentelijke diensten en callcenters. Ook zorgen beeldbrieven ervoor dat mensen eerder gaan doen wat er van hen gevraagd wordt, zoals een formulier opsturen of een bedrag overmaken. Dat leidt tot daadwerkelijke kostenbesparingen bij de afzender.

Beeldbrieven zijn een uitkomst

Voor laaggeletterden zijn beeldbrieven een uitkomst, omdat zij deze zonder hulp kunnen lezen en begrijpen. Dat zorgt voor meer zelfredzaamheid en eigenwaarde. Beeldbrieven dragen dus bij aan een inclusieve samenleving; overheden kunnen via beeldbrieven daadwerkelijk invulling geven aan hun wettelijke verplichtingen op het gebied van begrijpelijke en toegankelijke communicatie met burger.

Aanbod Leene Communicatie

In opdracht van en samen met de gemeente Rotterdam werkten Leene Communicatie en vormgever Pony Design Club in de afgelopen jaren het concept van de beeldbrief uit. Daarnaast waren we betrokken bij diverse andere communicatiemiddelen waarbij van dezelfde principes gebruikgemaakt wordt. Leene Communicatie Academie helpt nu ook andere organisaties om (zelf) met beeldbrieven aan de slag te gaan.


1. Informatiebijeenkomst inclusief communiceren en beeldbrieven
In een bijeenkomst van anderhalf uur leggen we uit waarom je als organisatie met begrijpelijke, inclusieve communicatie aan de slag zou moeten gaan. We staan stil bij de vraag wat begrijpelijk communiceren kost en vooral: wat het uiteindelijk oplevert. We delen onze ervaringen met het maken en de inzet van beeldbrieven: wat zijn de werkzame principes? Wat is de rol van vormgeving? Hoe test je een beeldbriefconcept bij de doelgroep? In overleg stemmen we de inhoud van de presentatie af op jouw organisatie. Desgewenst kunnen we deze bijeenkomst ook voor meerdere organisaties tegelijk geven, bijvoorbeeld in regionaal verband.

Doel: Vergroten bewustwording en agendering binnen de organisatie.

Deelnemers: minimaal 15, maximaal 40

Bedoeld voor: leidinggevenden, communicatieadviseurs

Locatie: Bij jou op kantoor

Kosten: € 1.250 all-in.


2. Nader kennismaken met beeldbrieven
In een halve dag maak je uitgebreider kennis met de principes van inclusief communiceren en het concept van de beeldbrief. Je leert waarvoor je ze wel en niet kunt inzetten. Ook laten we aan de hand van echte brieven van de organisatie zien hoe je hiervan een beeldbrief kan maken. We nemen je stapsgewijs mee in het realisatieproces.

Doel: Nader kennismaken met beeldbrieven.

Deelnemers: Maximaal 20

Bedoeld voor: communicatiemedewerkers, inhoudsdeskundigen, vormgevers

Locatie: Bij jou op kantoor of elders – in overleg te bepalen

Kosten: € 1.950 all-in.


3. Workshop begrijpelijk schrijven en beeldbrieven maken
In een praktische, actiegerichte workshop van drie halve dagen leer je begrijpelijk te schrijven, begeleiden we je bij het verbeteren van eigen brieven en brengen we je alle ins en outs bij om op basis daarvan vervolgens zelf je eigen beeldbrieven te maken. We leiden je door elke stap van het realisatieproces én leren je hoe je de organisatie hierin meekrijgt. Na de training is jouw eerste beeldbrief in concept gereed voor de testfase.

Doel: verbetering schrijfvaardigheden en leren hoe je een beeldbrief maakt.

Deelnemers: maximaal 7

Voor wie: communicatieadviseurs, vormgevers

Locatie: Bij jou op kantoor of elders – in overleg te bepalen

Kosten: € 3.450 all-in.

Trainingen Beeldbrieven

Meer weten over deze trainingen? Neem contact op met Job Leene via job@leenecommunicatie.nl of 06 150 787 48.